Publikt är en nyhetstidning med fokus på statligt ägda och statligt finansierade verksamheter. Publikt ges ut av Fackförbundet ST.

2 juni 2023 kl 13:28 av Publikt

Myndighet ska ompröva begäran om att ta del av testresultat

Kammarrätten i Sundsvall skickar tillbaka ett ärende om utlämning av resultat från urvalstester till en tjänst vid Trafikverket för en ny prövning. Myndigheten måste enligt rätten pröva om den som överklagat har rätt att få ut en handling som part i ett ärende.
2 juni 2023 kl 11:40 av Publikt

Reglerna om avdrag och tjänsteställe ska utredas

Reglerna om tjänsteställe och avdrag för ökade levnadsomkostnader ska moderniseras. Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att ta fram förslag till hur regelverket kan anpassas till ett flexibelt arbetsliv.
2 juni 2023 kl 23:18 av Publikt

Antalet delpensioner kvar på låg nivå

Polisen och Skatteverket är de myndigheter som godkänner flest delpensioner, visar statistiken för 2022. Förra året var antalet statligt anställda som beviljades delpension det näst lägsta sedan systemet infördes. När de statliga arbetsgivarna nu ska göra större avsättningar till tjänstepensionen för alla kommer möjligheten till delpension att försvinna helt för personer födda 1966 och senare.
1 juni 2023 kl 14:14 av Publikt

Regeringen har beslutat om löneökningar för myndighetschefer

Regeringen har fattat beslut om löneökningar för myndighetschefer och vissa andra högre chefer inom staten. Löneökningarna för gruppen som helhet uppgår till 1,8 procent.
1 juni 2023 kl 14:11 av Publikt

CSN står fast vid begäran om mer pengar för att anställa handläggare

CSN står fast vid sin begäran om utökat anslag för att anställa handläggare till omställningsstudiestödet. Med nuvarande resurser kommer myndigheten att behöva lämna tillbaka större delen av de pengar som anslagits till stödet. "Därför ser vi regelförenkling och att anställa fler handläggare som den stora hävstången i att ge kunderna snabbare svar", framhåller CSNs generaldirektör Christina Forsberg.
1 juni 2023 kl 12:02 av Publikt

Myndighet vill stärka a-kassornas krisberedskap

Det saknas tydliga regler för hur a-kassorna ska agera när det gäller säkerhet och beredskap, konstaterar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, efter en granskning. A-kassornas beredskap behöver bli mer robust, anser myndigheten.
1 juni 2023 kl 11:58 av Publikt

Längre häktestider leder till överbeläggning

Trots att nya häktesplatser öppnar i snabb takt är det trångt på häktena i hela landet, konstaterar Kriminalvården i ett pressmeddelande. Antalet häktade har ökat från 2 250 i april 2022 till över 2 600 vid samma tid i år. "Det vi ser är att behovet av häktesplatser ökar rejält, på grund att personer blir kvar allt längre i häkte”, förklarar Susanne Wedin, avdelningschef vid myndigheten.
1 juni 2023 kl 11:45 av Publikt

Riksrevisionen granskar SiS ungdomshem

Riksrevisionen har beslutat att göra en fördjupad granskning av de 21 särskilda ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse, SiS. Trots omfattande kritik har uppföljningen av verksamheten varit begränsad, enligt Riksrevisionen.
31 maj 2023 kl 10:18 av Publikt

Jönköpingsbor får ytterligare ett servicekontor

Statens servicecenter, SSC, öppnar ytterligare ett servicekontor i Jönköping, nu i stadsdelen Råslätt. Regionchefen Tobias Lundin framhåller att invånarna i stadsdelen nu enklare kan få stöd i ärenden som gäller Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.
31 maj 2023 kl 10:08 av Publikt

Riktåldern för pension ligger kvar på 67 år

Regeringen har fastställt att 67 år blir riktålder för pension även 2029. Riktåldern ska med start 2029 avgöra övriga åldersrelaterade bestämmelser kring pensionen. I ett pressmeddelande framhåller äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje, M, att det är avgörande att arbetslivet förlängs för att de som går i pension ska få goda ekonomiska villkor.
30 maj 2023 kl 09:19 av Publikt

Nytt servicekontor öppnar i Lysekil

Statens servicecenter, SSC, öppnar ett nytt servicekontor i Lysekil. Servicekontoret ska ge allmänheten stöd och vägledning i ärenden som gäller Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.
30 maj 2023 kl 09:17 av Publikt

Nya anstaltsplatser i Umeå

Kriminalvården har invigt ett nybyggt hus på anstalten i Umeå. Ett första våningsplan i det nya tvåvåningshuset är därmed redo att ta emot 36 intagna. Utbyggnaden innebär att antalet arbetstillfällen vid anstalten i det närmaste fördubblas.
29 maj 2023 kl 13:22 av Publikt

Polisen lämnar utredning kring Löfvings död till Arbetsmiljöverket

Polismyndigheten har överlämnat sin egen utredning av de händelser som ledde till polischefen Mats Löfvings död till Arbetsmiljöverket. I utredningen riktas kritik mot den särskilde utredaren Runar Viksten, som hade Polisens uppdrag att granska Mats Löfvings agerande.
26 maj 2023 kl 12:51 av Publikt

Rekordmånga i häkte i Bergslagen

Polisregion Bergslagens arbete har lett till att 150 personer sitter i Kriminalvårdens häkten i regionen, vilket är rekord. "Vi har flera utmaningar för tillfället då Kriminalvårdens häktesplatser är för få", konstaterar Mats Lagerblad, kanslichef i polisområde Dalarna, i ett pressmeddelande.
26 maj 2023 kl 12:40 av Publikt

Regeringen vill ge myndighet större befogenheter

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att Konkurrensverket ska få ökade befogenheter för en effektivare tillsyn av offentlig upphandling. ”För mig är det viktigt att alla leverantörer får möjlighet att lämna anbud och konkurrera om offentliga kontrakt", kommenterar civilminister Erik Slottner, KD, lagrådsremissen i ett pressmeddelande.