Publikt är en nyhetstidning med fokus på statligt ägda och statligt finansierade verksamheter. Publikt ges ut av Fackförbundet ST.

1 mars 2024 kl 14:44 av Publikt

Splittrad syn på sammanslagningar av myndigheter

Flera av de mindre myndigheter som regeringen vill slå samman med större myndigheter är kritiska till planerna. Vinsterna med sammanslagningarna är små och väger inte upp riskerna, anser de. Flera av de större myndigheterna ser däremot främst möjligheter och fördelar med förslagen.
1 mars 2024 kl 13:34 av Publikt

Stora utmaningar när Kriminalvårdens styrning läggs om

I ett mycket pressat läge ska Kriminalvårdens styrning och ledarskap förändras. En hierarkisk toppstyrd myndighet med ett distanserat, detaljreglerande huvudkontor ska bli en öppen, tillitsbaserad organisation. Ett nödvändigt men tufft paradigmskifte väntar, menar organisationsforskaren Louise Bringselius.
1 mars 2024 kl 10:10 av Publikt

Mutad arbetsförmedlare döms för tjänstefel

En före detta arbetsförmedlare döms av tingsrätten för mutbrott och tjänstefel till dagsböter och villkorlig dom, skriver Arbetet. Även den företagare som betalade ut över 400 000 kronor till arbetsförmedlaren döms.
1 mars 2024 kl 10:07 av Publikt

Reglerna för omställningsstudiestöd förenklas

Regeringen har beslutat att ändra reglerna för omställningsstudiestödet. Ändringarna, som träder i kraft 1 april, bygger på förslag som lämnats av Centrala studiestödsnämnden, CSN.
29 februari 2024 kl 11:17 av Publikt

ESV vill se tydligare styrning av Tillväxtverket

Ekonomistyrningsverket, ESV, föreslår att regeringen renodlar finansieringen av Tillväxtverket för att skapa förutsättningar för ett mer effektivt nyttjande av statens resurser. Den nuvarande finansieringen följer inte principen att skilja på förvaltningsanslag och sakanslag, anser ESV.
29 februari 2024 kl 10:19 av Publikt

Myndigheters tillsyn av hundar får kritik

Länsstyrelsernas system och rutiner för handläggningen av tillsyn av hundar och katter brister, vilket påverkar myndigheternas förutsättningar att agera och handlägga ärenden effektivt och rättssäkert, konstaterar Statskontoret. Även Polisens verksamhet uppvisar brister, enligt Statskontoret.
28 februari 2024 kl 16:47 av Publikt

Myndighet ska granska tystnadskulturen i svenskt arbetsliv

Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, kartlägger i ett pågående projekt kunskapen om tystnadskultur i arbetslivet. Syftet är att sammanställa befintlig forskning och identifiera kunskapsluckor.
28 februari 2024 kl 16:16 av Publikt

Stridsgas uppmätt vid Säkerhetspolisens huvudkontor

Handlingar som Svenska Dagbladet tagit del av bekräftar att stridsgasen fosgen uppmätts i samband med larmet vid Säkerhetspolisens huvudkontor i fredags.
28 februari 2024 kl 14:53 av Publikt

Personal på ungdomshem får utbildning om otillåten påverkan

Statens institutionsstyrelse, SiS, inleder en ny utbildningssatsning för att höja de anställdas kunskap om otillåten påverkan. Först ut är ungdomshemmet Tysslinge. Påverkansförsök sker ofta gradvis, till exempel genom att den anställda först "blir kompis" med ungdomen, framhåller myndigheten.
28 februari 2024 kl 14:07 av Publikt

JO kritiserar kriminalvårdare

Justitieombudsmannen, JO, kritiserar en kriminalvårdare för att han instruerat en intagen vid ett domstolsförhör över videolänk. Det var mycket olämpligt att frångå sitt uppdrag och ge den intagne instruktioner, anser JO.
27 februari 2024 kl 15:34 av Publikt

Vikarie blir ny generaldirektör

Michael Knochenhauer är ny generaldirektör för Strålsäkerhetsmyndigheten. Han har vikarierat som högsta chef på myndigheten sedan hans företrädare, Nina Cromnier, fick lämna sin post i förtid. Michael Knochenhauer får en något högre lön än sin företrädare.
27 februari 2024 kl 11:25 av Publikt

Kulturmyndigheter oense om sammanslagning

Konstnärsnämnden och Kulturrådet är inte överens om vad en sammanslagning av myndigheterna skulle innebära, skriver Dagens Nyheter. ”Konstnärspolitiken riskerar att få minskat inflytande”, säger Konstnärsnämndens direktör Mika Romanus till tidningen.
27 februari 2024 kl 11:20 av Publikt

Polisanställd åtalas för tjänstefel

En civilanställd vid Polisen i västra Sverige åtalas för tjänstefel. Enligt åklagaren har personen underlåtit att upprätta anmälan vid två tillfällen under förra året.
26 februari 2024 kl 16:47 av Publikt

ST deltog i manifestation för Ukraina

Med stöd av bland annat ST arrangerades i lördags en stor manifestation i Stockholm för att markera tvåårsdagen av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. ”Det var mer folk på plats än förra året, vilket var fint och gav en känsla av att vi inte ger upp, vi kommer att fortsätta att stötta Ukraina”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon, som själv var på plats.
26 februari 2024 kl 11:34 av Publikt

Löneskillnaden mellan kvinnor och män i staten vände uppåt

Den så kallade ovägda löneskillnaden mellan kvinnor och män i staten ökade under 2023 med 0,1 procentenhet till 4,8 procent, enligt Arbetsgivarverkets statistik. Det är ett trendbrott, efter nästan tio år av minskning.