Publikt är en nyhetstidning med fokus på statligt ägda och statligt finansierade verksamheter. Publikt ges ut av Fackförbundet ST.

12 april 2024 kl 16:20 av Publikt

ST kritiserar Energimyndighetens hantering av uppsägning

Energimyndighetens uppsägning av en anställd med hänvisning till att hon skulle utgöra ett säkerhetshot har väckt uppmärksamhet. Den anställda är ST-medlem, och nu kräver ST överläggning med arbetsgivaren i fallet – och öppnar för att göra en JO-anmälan.
12 april 2024 kl 14:38 av Publikt

Därför lämnar anställda myndigheterna

Lön, utvecklingsmöjligheter och myndighetens framtida inriktning. Det är några av skälen till att anställda väljer att lämna sina statliga arbetsplatser, visar avslutsenkäter som Publikt tagit del av. Men alla myndigheter undersöker inte varför medarbetare säger upp sig.
12 april 2024 kl 09:06 av Publikt

Länsstyrelser anpassas till regionindelning

Regeringen ändrar ansvarsfördelningen för viss verksamhet vid länsstyrelserna. Beslutet är ett led i den process som ska leda till en gemensam regional indelning för de statliga myndigheterna.
12 april 2024 kl 08:35 av Publikt

Stöd för publicering av värdefulla data

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har tagit fram stöd för myndigheter som åläggs att publicera vissa data. ”Detta bidrar verkligen till Sveriges digitalisering och främjar både innovation och transparens”, betonar Ulrika Domellöf Mattsson vid Digg.
11 april 2024 kl 10:54 av Publikt

En miljard mindre oroar inte Kriminalvården

Kriminalvården föreslås få nära en miljard kronor mindre än myndigheten begärt för året. Trots det påverkas inte planen framåt, menar ekonomidirektör Björn Myrberg. ”Det vi får nu motsvarar huvuddelen av kostnaderna för det vi planerat för”, säger han.
11 april 2024 kl 10:52 av Publikt

Anna Kinberg Batra utreds av åklagare

De omdiskuterade anställningar som beslutats av landshövding Anna Kinberg Batra kommer att granskas av åklagare på riksenheten mot korruption. En privatperson har anmält landshövdingen till åklagaren, rapporterar TT.
11 april 2024 kl 10:49 av Publikt

Lärosäten gick back med 500 miljoner kronor

Tillsammans gjorde de statliga lärosätena en förlust med en halv miljard kronor under 2023, visar en granskning av deras årsredovisningar som Universitetskanslersämbetet, UKÄ, genomfört.
11 april 2024 kl 09:15 av Publikt

Uppsägning väntar efter misshandel i arresten

En arrestvakt döms till villkorlig dom för misshandel av en intagen man. Han ska även betala skadestånd till offret. I domen har tingsrätten tagit hänsyn till att mannen kommer att förlora jobbet.
10 april 2024 kl 11:41 av Publikt

Naturhistoriska riksmuseet föreslås få tillskott

Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm föreslås i regeringens vårändringsbudget få ytterligare närmare 13 miljoner kronor i anslag i år. Tillskottet ska kompensera för de biljettintäkter som gick förlorade när museet tvingades stänga i höstas.
10 april 2024 kl 10:52 av Publikt

Landshövdingen anställde ytterligare en bekant

Ett toppjobb i fyra månader med en månadslön på 90 000 kronor gick direkt till landshövding Anna Kinberg Batras bekant. Men det är inte självklart var gränsen går för när en tjänst måste utannonseras, menar STs förbundsjurist Jenny Ekenstierna.
10 april 2024 kl 10:51 av Publikt

Medlingsinstitutet spår reallöneökningar

Att lönerna nu stiger snabbare än priserna tyder på att reallönerna kommer att öka stadigt framöver, skriver Medlingsinstitutet i ett pressmeddelande. Reallönerna steg med 1,2 procent under det fjärde kvartalet 2023.
10 april 2024 kl 10:50 av Publikt

Myndighetsgemensam satsning har uppnått rekordhöga resultat

Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet har gett beslut om skatter och utmätningar på rekordhöga nivåer. "Det är när vi jobbar i samarbete med de övriga myndigheterna som det blir så här effektivt”, kommenterar rikskronofogde Fredrik Rosengren resultaten i ett pressmeddelande.
9 april 2024 kl 11:08 av Publikt

Fackets krav har lett till minskade utsläpp från resor

Innan pandemin skedde den övervägande delen av alla resor mellan Folkhälsomyndighetens kontor i Stockholm och Östersund med flyg. Sedan nya riktlinjer för tjänsteresor infördes förra året har utsläppen från resorna minskat med 75 procent. ”Målet var att vi skulle minska utsläppen med 50 procent till 2030, så detta är riktigt bra”, säger Jim Werngren, styrelseledamot i ST inom Folkhälsomyndigheten.
9 april 2024 kl 11:03 av Publikt

Regeringen vill få in mer utländsk kompetens

Regeringen tillsätter en särskild utredare för att se över hur utländska doktorander och forskare ska kunna lockas till och bli kvar i Sverige. Syftet är att stärka Sveriges ställning som forsknings- och innovationsnation.
8 april 2024 kl 15:50 av Publikt

Tankade för privat bruk – riskerar avsked

En anställd på Arbetsförmedlingen har enligt arbetsgivaren tankat bensin för privat räkning på myndighetens kort. Nu riskerar mannen att förlora jobbet, sedan han anmälts till personalansvarsnämnden.