Publikt är en nyhetstidning med fokus på statligt ägda och statligt finansierade verksamheter. Publikt ges ut av Fackförbundet ST.

29 maj 2024 kl 21:05 av Publikt

Ökad organisering fokus för STs nya förbundsstyrelse

För fjärde gången valdes Britta Lejon till ordförande i Fackförbundet ST. Under de tolv åren som ordförande har klimatet för fackligt arbete blivit tuffare, säger hon. ”Men jag tycker mig märka en pendelrörelse åt andra hållet. Nu är det inte bara individualism och det materiella som gäller.”
29 maj 2024 kl 16:29 av Publikt

Britta Lejon omvald som förbundsordförande

STs kongress har valt en ny förbundsstyrelse. Britta Lejon valdes på nytt och fortsätter som förbundsordförande under de kommande fyra åren. "Jag är så glad, tacksam, rörd och stolt över detta förtroende", sade hon i sitt tacktal.
29 maj 2024 kl 15:37 av Publikt

Kongressen diskuterade förtroendevaldas utsatta situation

”Den tid som förtroendevalda använder för fackligt arbete ifrågasätts och mäts av arbetsgivaren”, sade Johan Eklund, ST inom Arbetsförmedlingen, när ST-kongressen behandlade förtroendevaldas roll.
29 maj 2024 kl 13:16 av Publikt

SiS stänger vårdhem med 30 anställda

Med hänvisning till stora renoveringsbehov har Statens institutionsstyrelse, SiS, beslutat att stänga Ekebylunds LVM-hem i Skånela. Ekebylund har i dag ett 30-tal tillsvidareanställda medarbetare.
28 maj 2024 kl 16:34 av Publikt

ST har antagit ett förbundspolitiskt program

Skrota de generella besparingarna i myndigheterna, och ta tillbaka den statliga kontrollen där avregleringar lett till demokratiska och säkerhetspolitiska problem. Det är några av punkterna i STs första övergripande förbundspolitiska program, som antogs av kongressen.
28 maj 2024 kl 13:03 av Publikt

Nu är STs kongress i gång

Med tal av förbundsordförande Britta Lejon och finansminister Elisabeth Svantesson, M, invigdes STs kongress 2024. ”De beslut och vägval som vi tar på den här kongressen är verkligt betydelsefulla”, sade förbundsordförande Britta Lejon.
28 maj 2024 kl 11:57 av Publikt

Bolagisering missade delvis sina mål

Syftet med att bilda de statliga bolagen Svevia och Infranord har bara delvis uppnåtts, konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. ”Regeringen borde på ett systematiskt sätt följa upp varför bolagen har svårt att nå de ekonomiska målen”, anser riksrevisionsdirektör Claudia Gardberg Morner.
28 maj 2024 kl 11:53 av Publikt

Fastighetsverket satsar på kungliga fastigheter

Statens fastighetsverk, SFV, har fått extra tilldelning i statsbudgeten med 450 miljoner kronor över tre år. Enligt SFV kommer hälften av anslaget satsas på fastigheter som ingår i den kungliga dispositionsrätten.
28 maj 2024 kl 11:47 av Publikt

Statsvetare fick kontoret vandaliserat

Mellanösternexperten Anders Perssons kontor på Linnéuniversitetet i Växjö vandaliserades i samband med ett inbrott i helgen, uppger flera medier. ”Fruktansvärt det som hänt”, säger statsvetaren till SVT.
27 maj 2024 kl 14:06 av Publikt

Lantmäteriet läckte hemliga data på webben

Lantmäteriet har tagit bort viss information i ett antal digitala tjänster sedan det visat sig att sekretessbelagda uppgifter lämnats ut. Myndigheten vill inte uttala sig om vilken typ av information det gäller.
24 maj 2024 kl 15:53 av Publikt

ST anmäler Energimyndigheten till Justitiekanslern

ST anser att Energimyndigheten kränkte en medarbetares grundlagsskyddade rättigheter när hennes säkerhetsklassning upphävdes och anställningen avslutades. Därför anmäler förbundet nu myndigheten till Justitiekanslern – och kräver ett skadestånd på 250 000 kronor.
24 maj 2024 kl 14:44 av Publikt

Facklig kritik mot Arbetsmiljöverkets beslut

Arbetsmiljöverkets beslut att förbjuda åkning på fotsteg på vagnar och lok inom Green Cargo har inte tagits emot med öppna armar av dem som är berörda. "Det gör vårt jobb svårare och mer komplicerat", konstaterar Björn Hellqvist, ordförande för ST inom Green Cargo.
24 maj 2024 kl 14:04 av Publikt

Allt fler forskare rekryteras internationellt

Under förra året arbetade närmare 6 500 internationellt rekryterade forskare vid svenska lärosäten, enligt Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Det är en ökning med sex procent sedan 2022.
24 maj 2024 kl 08:36 av Publikt

God förvaltningskultur avgörande i myndigheter

Alla som jobbar på en statlig myndighet behöver arbeta för en god förvaltningskultur, men det är myndighetsledningen som har ansvaret, menar Statskontoret i en ny skrift.
23 maj 2024 kl 10:53 av Publikt

Insatserna mot barns brottslighet får kritik

Statens samlade insatser för att motverka grov brottslighet bland barn är inte tillräckligt effektiva, konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Problemen beror enligt rapporten delvis på otydlig nationell styrning.