Publikt är en nyhetstidning med fokus på statligt ägda och statligt finansierade verksamheter. Publikt ges ut av Fackförbundet ST.

26 september 2023 kl 11:54 av Publikt

Svevia och Infranord ska granskas

Nu inleder Riksrevisionen en granskning av bildandet av de statliga bolagen Svevia och Infranord för tio år sedan. Syftet är att ta reda på om bildandet har gett de effekter riksdagen avsåg med beslutet.
26 september 2023 kl 11:44 av Publikt

Britta Lejon kan bli ordförande i global facklig organisation

STs förbundsordförande Britta Lejon kan väljas till ny ordförande för Public Services International, PSI, den globala federationen för fackförbund inom offentlig sektor. ”Det känns både häftigt och oväntat”, säger hon.
25 september 2023 kl 15:10 av Publikt

Var tionde arbetsförmedlare slarvar med kontroll

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har anmärkningar mot hur arbetsförmedlare sköter kontrollen av arbetssökande. Granskningen visar att ungefär 10 procent av arbetsförmedlarna uppger att de någon gång under de tre senaste månaderna har låtit bli att skicka en signal trots att de borde ha gjort det.
25 september 2023 kl 14:41 av Publikt

Öppnare utbyte mellan myndigheter föreslås

Regeringen vill öka möjligheterna för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att utbyta information med andra myndigheter. Det framgår av en lagrådsremiss. Enligt regeringen har dataskyddsregleringen inte följt med utvecklingen.
22 september 2023 kl 10:47 av Publikt

Besparingskrav väntas inte påverka handläggning av stöd

Det generella sparbetinget på myndigheterna kommer inte att förvärra problemet med handläggningstiderna för omställningsstudiestödet, bedömer Centrala studiestödsnämndens generaldirektör Christina Forsberg.
21 september 2023 kl 15:53 av Publikt

Osäkerhet och oro efter förslag om sammanslagningar

Att regeringen föreslår sammanslagningar av mindre myndigheter väcker frågor och oro bland medarbetare på de utpekade arbetsplatserna. På flera håll ifrågasätts motiven och vinsterna med förslaget.
21 september 2023 kl 15:29 av Publikt

Anställd häktad för brott mot tystnadsplikten

En anställd på Attunda tingsrätt har häktats misstänkt för grovt brott mot tystnadsplikten. Misstanken gäller spridning av sekretessbelagd information.
21 september 2023 kl 15:27 av Publikt

Bristande samverkan bromsar digitalisering

Bristande samverkan mellan myndigheterna hindrar en fördjupad digitalisering, enligt Myndigheten för digital förvaltning, Digg. En gemensam digitalisering av svenska myndigheter är enligt Digg nyckeln till en effektivare offentlig förvaltning.
21 september 2023 kl 09:24 av Publikt

Regeringen vill ge SiS ekonomiskt tillskott

Regeringen föreslår att Statens institutionsstyrelse, SiS, får ett tillskott på 108 miljoner kronor nästa år. De utökade resurserna ska framför allt gå till en förstärkning av säkerheten på SiS.
21 september 2023 kl 09:07 av Publikt

Nya jobb vid häkte i Nyköping

Ett nybyggt restriktionshäkte vid anstalten i Nyköping skapar omkring 55 nya jobb. ”De nya häktesplatserna i Nyköping är mycket välkomna”, konstaterar Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren i ett pressmeddelande.
20 september 2023 kl 16:30 av Publikt

Ny myndighet väntas växa snabbt

Utbetalningsmyndigheten, som ska kontrollera utbetalningar från välfärdssystemen och startar sin verksamhet 1 januari 2024, får drygt 160 miljoner kronor i anslag för sitt första år. Men regeringen aviserar att myndigheten kan få ett kraftigt utökat uppdrag och en växande budget.
20 september 2023 kl 15:40 av Publikt

Tekniska utbildningar prioriteras i budgeten

Regeringen fokuserar på tekniska och naturvetenskapliga utbildningar i budgetförslaget för högskolan. I propositionen aviseras även förändrade regler för lärosätenas styrelser.
20 september 2023 kl 15:39 av Publikt

Ungdomshem kritiseras för bristande bemanning

För andra gången i år kritiserar Inspektionen för vård och omsorg ett SiS-hem i norra Sverige för otillräcklig bemanning och bristande respekt i bemötandet av ungdomarna. Vid ett par tillfällen har ungdomar misshandlats av andra ungdomar och en person i personalen ska ha utsatt flera flickor för sexuella handlingar.
20 september 2023 kl 14:49 av Publikt

Konkurrensverket föreslås få utökade befogenheter

Regeringen föreslår att Konkurrensverket får utökade befogenheter. Bland annat ska myndigheten själv kunna utfärda upphandlingsskadeavgift vid otillåtna direktupphandlingar. ”Det innebär att vi kan skärpa tillsynen ytterligare och ingripa mot fler otillåtna direktupphandlingar", kommenterar generaldirektör Rikard Jermsten förslaget i ett pressmeddelande.
20 september 2023 kl 13:18 av Publikt

Regeringen föreslår höjda anslag till rättsväsendet

Regeringen prioriterar rättsväsendet i budgetpropositionen för 2024. Myndigheterna i rättskedjan slipper det generella besparingskravet och deras förvaltningsanslag föreslås öka med sammanlagt 7,7 miljarder kronor.