Fackliga nyheters pris

Föreningen Fackliganyheter.nu har varje år delat ut ett pris till i samband med Fackförbundspressens dag. I samband med att föreningen 2017 bytt namn till Fackförbundspressen och tagit över ansvaret för arrangemanget i sin helhet, har priset från och med 2018 bytt namn till Bästa digitala satsning.

Priset är på 10 000 kronor och går till den fackförbundspresstidning som svarat det bästa och mest innovativa sättet att använda nätets möjligheter för facklig journalistik.

(Till och med 2014 hade priset andra kriterier och gick till den journalist som svarat för den bästa nyheten på webben.)

 

Nominerade 2016 (Priset delades ut på Fackförbundspressens dag 27 april 2017)

  • Kommunalarbetaren, för en genomarbetad digital strategi.
  • Lärarnas Tidning, för ett innovativt och fängslande historieberättande.
  • VINNARE: Byggnadsarbetaren, för en unik och nyskapande Facebook-strategi.

Jury: Elsa Falk, projektledare på SVT MalmöEmanuel Karlsten, journalist och rådgivare inom digitala och sociala medier, samt Kalle Jungkvist, konsult inom digital journalistik, tidigare chefredaktör och ansvarig utgivare för aftonbladet.se.

 

Tidigare pristagare:

2015: (Utdelat 2016)
Lärarnas Tidning tilldelades Fackliga nyheters pris för bästa nätjournalistik med motiveringen: ”Genom en målmedveten och långsiktig strategi har redaktionen utbildats att använda webbtjänster för att skapa pedagogiska presentationer. Offentlig data inom angelägna ämnen har metodiskt inhämtats, bearbetats och visualiserats på ett innovativt sätt. Redaktionen har utnyttjat webbens unika möjligheter och är ett tydligt föredöme för fackförbundspressens digitala utveckling.”

 

2014: (Utdelat 2015)
Lina Jonsson, Kollega, för artikeln:
En minut sen – det blir avdrag på lönen

Juryns motivering:”Ett klassiskt avslöjande som fick stor spridning i nya kanaler och ledde till verkliga förändringar på arbetsplatsen där en klubb startades.
Juryn gav också ett hedersomnämnande till artikeln Marie Edholm och Hans Strandberg, Dagens Arbete, för artikeln: ”Fullt slagsmål om miljarderna”.”

2013: (Utdelat 2014)
Helena Mirsch, Vårdfokus, för artikeln:
Här hånar Skånepolitiker sjuksköterskorna på biva 

Juryns motivering:”I hård konkurrens med tunga riksspridda avslöjanden sticker den ut genom att det är webbmediet som ger nyheten full kraft. Exklusivt webbmaterial kombinerat med skickligt redaktörskap synliggör effektivt maktens inkompetens i en brännande samhällsfråga”

2012: (Utdelat 2013)
Karin Lindgren Strömbäck, Sekotidningen, för artikeln:
Ingen utreder arbetsmiljöbrott på häktet
Juryns motivering:”Vad händer när det absolut värsta inträffar? Vem ser till att det inte händer igen? Årets bästa nyhet på nätet berättar historien om ett arbetsmiljöbrott och hur illa det hanterats av rättsväsendet. Den visar hur ansvaret bollas runt mellan polis och åklagare i en process som inte kan beskrivas på annat sätt än som en skandal. Sekotidningens nyhet briserar på nätet först och slår snabbt igenom i andra medier. Den belyser en fråga av stor vikt på alla arbetsplatser. Det är nyheten vi hoppas slippa se igen.”

Hedersomnämnande: Erik Larsson, Arbetet och Arbetets nätläsare, för artikeln
Lönekartan
Juryns motivering:”Med sitt sätt att definiera bästa nyhet på webben sätter Arbetet ribban för vad en fackförbundstidning kan erbjuda sina läsare då de är med och skapar nyheten i form av en lönekarta. Ett grepp med stor förbättringspotential – inte minst i frågan om hur siffrorna ska få rätt sammanhang.”

Och här är alla 2012 års vinnare: 
2011: (Utdelat 2012)
Niklas Arevik, Lärarnas Tidning, för artikeln
Dyrt koncept sprids – trots låga resultat 

Juryns motivering:”Det är systematiskt berättat med grundlig research i botten. Det handlar om ett ämne som berör många och har stort allmänintresse och det är rakt och stringent skrivet. Med ’Dyrt koncept sprids – trots låga resultat’ har Lärarnas Tidning avslöjat hur politiker och skolledare agerat tanklöst när de köpt skolkoncept enligt franchisingmodell.”

2010: (Utdelat 2011)
Anders Elghorn, Dagens Arbete, för artikeln
Ikea släpper inte in facket
Juryns motivering:”Med noggrann redaktionell research, en tydlig vinkel och ett rakt berättande går den här nyheten rakt in i hjärtat på varje löntagare som någon gång köpt en Billy-bokhylla.”

2009: (Utdelat 2010)
Margite Fransson och Peter Leander, Byggnadsarbetaren, för artikeln
Styckade entreprenader när Byggnads renoverar
Juryns motivering:”Fackförbundstidningarna har en viktig roll som granskare av sina yrkesområden och branscher. Ännu viktigare är granskningen när det egna förbundet är berörs. Lever man som man lär? I Byggnadsarbetarens nyhet ”Styckade entreprenader när Byggnads renoverar” ser vi just en sådan granskning. Det är en rak och bra nyhet, som visar att Byggnads (och Kommunal) säger en sak och gör en annan. Det tyder också på journalistisk integritet att tidningen och sajten granskar hur det egna förbundet agerar när de själva är beställare”.

Hedersomnämnande: Marcus Derland, Dagens Arbete, för artikeln
Farligt slit är kassens pris 
Juryns motivering:”Med ett välskrivet nyhetsreportage och utmärkt webbpresentation gör Dagens Arbete i ”Farligt slit är kassens pris” ett angeläget avslöjande om brister vid plastfabriken i värmländska Gördsbyn, där Systembolagets påsar tillverkas. Till formen skiljer det sig från raka nyheter på webben, men med förbluffande fakta tillsammans med bra bilder, utförlig källhänvisning, relaterade länkar och videomaterial drar Dagens Arbete nytta av webbpublicering på bästa sätt. Det blir en obehaglig ögonöppnare för läsarna”.

2008: (Utdelat 2009)
Anders Olsson, Vårdfacket, för artikeln
Chef vill locka oorganiserade till strejkbryteri 
Juryns motivering: ”Med lättläst och tilltalande layout publiceras denna nyhet på webben mitt under brinnande konflikt. Vårdfacket har förstått att utnyttja webbens styrkor genom att erbjuda läsaren möjlighet att följa ett viktigt skeende över tid på en speciell samlingssida för konflikten. Redaktionen kategoriserar sitt material med ämnesord, så kallade taggar, så att läsaren kan få veta mer om både ”avtal” och ”konflikthantering”, samt ger möjlighet till interaktivitet i form av kommentarer. Genom att utnyttja webben klokt har Vårdfacket kombinerat angelägen information med läsarvänligt webbarbete på ett sätt som höjt läsvärdet på nyheten och skapat stort läsarengagemang.”

2007: (Utdelat 2008)
Ann-Christin Sjölander, Kommunalarbetaren, för artikeln
Kundvalsföretag saknar avtal med facket
Juryns motivering: ”En heltäckande genomgång av företagen inom hemtjänsten i Nacka, en kommun som är föregångare i den högaktuella debatten om kundsvalsmodeller och privata serviceföretag. Även frågan om kollektivavtal är aktuell och central för facket. Ursprungspubliceringen har följts upp konsekvent av Laina Rosberg i en serie publiceringar i år, vilket lett till att Curandafallet fått riksintresse. Kommunalarbetaren engagerar och inspirerar med ett lättillgängligt innehåll och genom att låta läsarna delta i debatten. Nyheten är smakfull paketerad med tydliga ingångar till fördjupning och merläsning.”

2006: (Utdelat 2007)
Mårten Kierkegaard, SKTF-tidningen, för artikeln
Chef får sparken för taxiresor
Juryns motivering: ”Ett avslöjande som är av stort allmänintresse och som riktar ljuset mot viktiga principer inom arbetsrätten. Det vinnande bidraget är exempel på klassisk journalistik där arbetstagarens utsatthet ställs mot arbetsgivarens maktutövning utan att reportern tar ställning i sak. Artikeln ger förtjänstfullt ämnet en allsidig belysning och förmedlar därtill viktig bakgrundsinformation. Ett gediget journalistiskt hantverk och artikeln är dessutom välformulerad och språkligt spänstig.”

2005: (Utdelat 2006)
Anita Täpp, Siftidningen, för artikeln
Vaxholm krävde kollektivavtal av lettiska byggarna
Juryns motivering: ”Artikeln ´Vaxholm krävde kollektivavtal av lettiska byggarna´ kastar ytterligare ljus över en infekterad och mycket uppmärksammad principfråga. Reportern Anita Täpp har genom envist grävande lyckats belägga att Vaxholms stad hade skrivit på ett kontrakt som stipulerade att det skulle finnas svenskt kollektivavtal vid det lettiska skolbygget i Vaxholm. Artikeln är prov på klassisk nyhetsjournalistik med noggrann redovisning av de juridiska turerna i frågan.”

Hedersomnämnande: Robert Janson, Kommunalarbetaren, för artikeln
Lettisk lönedumpning i Sverige
Juryns motivering: ”Artikeln ´Lettisk lönedumpning i Sverige´ är en rak och välskriven artikel i ett ämne med stort nyhetsvärde och av stort intresse både för facket och hela arbetsmarknaden. Reportern Robert Janson skildrar en ny företeelse i Sverige på ett begripligt sätt och har väl underbyggda fakta som stöd för sin artikel.”