Vårdfokus

Vårdfokus har legitimerade sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker som målgrupp. Vårdfokus är medlemstidning för Vårdförbundet.

Till Vårdfokuss sajt »
22 maj, kl 9:41

Vårdfokus: Allt färre tonårsaborter

Antalet aborter bland tonårsflickor har minskat stadigt under den senaste tioårsperioden. Sedan 2006 har det skett en halvering av tonårsaborterna,…