Publikt

Publikt är en nyhetstidning med fokus på statligt ägda och statligt finansierade verksamheter. Publikt ges ut av Fackförbundet ST.

Till Publikts sajt »
28 jan, kl 9:45

Publikt: Fokus på jäv i offentlig tjänst

Statskontoret vill uppmärksamma jävsproblematiken i offentlig förvaltning. Myndigheten har därför tagit fram en skrift som vänder sig till chefer och…
23 jan, kl 15:00

Publikt: STs a-kassa ökade utbetalningarna

Utbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar…