Publikt

Publikt är en nyhetstidning med fokus på statligt ägda och statligt finansierade verksamheter. Publikt ges ut av Fackförbundet ST.

Till Publikts sajt »
25 okt, kl 14:00

Publikt:Statens servicecenter ska granskas

Riksrevisionen förbereder nu en omfattande granskning av de statliga servicekontoren. Enligt Riksrevisionen är de pågående förändringarna inom…
25 okt, kl 9:30

Publikt:Nya mål för landets högskolor

Regeringen har beslutat att ge landets universitet och högskolor nya mål för antalet examina inom vissa utbildningar. Syftet är att öka antalet…
21 okt, kl 11:30

Publikt:Allt färre beviljas delpension

Antalet nya delpensioner inom staten fortsätter att minska. 2020 beviljades 1[nbsp]043 statsanställda delpension, enligt statistik från Statens…
21 okt, kl 9:00

Publikt:Växande yrkeshögskola ses över

Regeringen vill vässa den starkt expanderande yrkeshögskolan med påbyggnadsutbildningar, mer utbildning för klimatomställning och ett gemensamt…
20 okt, kl 15:30

Publikt:Utredning ser över reglerna för SGI

Regeringen tillsätter en utredning för att förstärka skyddet i socialförsäkringen för personer som har oregelbundna anställningar. Utredningen ska se…
19 okt, kl 17:00

Publikt:Eget rum önskan vid återgång

Närmare hälften av kontorsarbetarna vill ha ett eget rum vid återgången efter pandemin, visar en enkät från företaget Netigate. Bara var fjärde ser…
19 okt, kl 9:30

Publikt:Grönt ljus för tre lärosäten

Tre av fyra granskade lärosäten får grönt ljus av Universitetskanslersämbetet, UKÄ, för sitt kvalitetssäkringsarbete. Det fjärde får godkänt med…
18 okt, kl 13:30

Publikt:Rekord i antal studenter

Både antalet nybörjare och antalet registrerade universitets- och högskolestudenter fortsatte att öka under pandemiåret 2020/21. Antalet svenska…