Publikt

Publikt är en nyhetstidning med fokus på statligt ägda och statligt finansierade verksamheter. Publikt ges ut av Fackförbundet ST.

Till Publikts sajt »
22 maj, kl 10:15

Publikt: Myndigheter förlorar momsavdrag

Regeringen har tagit ifrån de statliga myndigheterna möjligheten att göra avdrag för moms vid representation. Momsen ska i fortsättningen bokföras…
19 maj, kl 9:30

Publikt: Ny strategi för digitalisering

Regeringen har lagt fast en strategi för digitaliseringspolitiken. Det övergripande målet sägs vara att Sverige ska bli bäst i världen på att använda…
19 maj, kl 9:30

Publikt: Ministern vill styra om högskolan

Nu utreds styrningen av högskolor och universitet. Ett mål är att hitta sätt att belöna lärosätens samverkan med övriga samhället. ”Forskningen är…
18 maj, kl 13:45

Publikt: Myndigheter tar bort brevlådor

Brevlådorna kommer att tas bort utanför de gemensamma servicekontoren för Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Det gäller också…
18 maj, kl 12:30

Publikt: JO kritiserar Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen får kritik av Justitieombudsmannen, JO, för att myndigheten misskött sin kommunikations- och underrättelseskyldighet när det…