Publikt

Publikt är en nyhetstidning med fokus på statligt ägda och statligt finansierade verksamheter. Publikt ges ut av Fackförbundet ST.

Till Publikts sajt »
18 maj, kl 12:30

Publikt: Svagt stöd för Sterka i högskolan

Bara 3 av 70 var för namnbyte från Fackförbundet ST till Fackförbundet Sterka när ST-företrädare inom universitets- och högskoleområdet samlades till…
17 maj, kl 9:45

Publikt: Äldre arbetar allt längre

Allt fler äldre arbetar längre. 125 000 fler över 55 år är i jobb i dag jämfört med för tio år sedan, enligt Arbetsförmedlingen. Nästan åtta av tio i…
15 maj, kl 8:30

Publikt: Domare bedömer sjukintyg olika

Förvaltningsrätternas domare bedömer sjukintygen olika när de överprövar rätten till sjukpenning. Det anser jurister på de fyra kammarrätter som är…