Hotellrevyn

Hotellrevyn speglar med reportage, nyheter och bilder arbetslivets villkor för de anställda i hotell- och restaurangbranschen. Hotellrevyn ges ut av Hotell- och restaurangfacket, HRF.

Till Hotellrevyns sajt »
23 jan, kl 9:16

Hotellrevyn: Fler restauranger i konkurs

Under 2019 gick 505 restauranger i konkurs, en ökning med sex procent jämfört med året innan. Ungefär 700 personer förlorade sina jobb i …
13 jan, kl 15:36

Hotellrevyn: Din nya avgift

I HRF:s nya avgiftssystem är det fler avgiftsklasser. Störst höjning får de som tjänar över 30 000 kronor i månaden. Inkomst Ny avgift/månad …
2 jan, kl 9:35

Hotellrevyn: Fler branschjobb i sikte

Sveriges arbetsgivare tror att det blir en något ökad efterfrågan på personal under det första kvartalet 2020, enligt Manpower groups…
26 dec, kl 8:33

Hotellrevyn: Lön för deltidssjukskriven?

I kollektivavtalet (6 Kap 18§ punkt 3) finns regler för löneberäkning. Vid sjukfrånvaro som överstiger 14 kalenderdagar görs, från och med den 15:e &…
23 dec, kl 8:55

Hotellrevyn: De fixar julfest för behövande

För andra året bjuder Åby pizzeria i Mölndal behövande på julaftonsbuffé. Anställda, grannar och stamgäster ställer upp och bidrar, berättar Bishwan…