Om fackliganyheter.nu

Fackliganyheter.nu är en ideell förening som med en gemensam webbplats vill göra det lättare att hitta de fackliga tidningarnas nyheter på nätet.

Föreningen bildades den 25 september 2001 och är ett samarbete mellan LO-tidningar, TCO-tidningar och Saco tidningar. Ordförande för föreningen är Alexander Armiento, chefredaktör för Publikt,  alexander.armiento@publikt.se Styrelsen består i övrigt av Lena Blomquist, redaktionschef på Transportarbetaren, Helena Giertta, chefredaktör för Journalisten, Helle Klein, chefredaktör för Dagens Arbete, och Eva Schoultz, chefredaktör för Polistidningen.

Varje tidnings ansvarige utgivare har ansvar för sitt material och för frågor om tidningarnas innehåll hänvisas till respektive redaktioner.

Vid tekniska problem, mejla eva.schoultz@polistidningen.se

Medlemstidningar i alfabetisk ordning är:

Arbetsvärlden

chefredaktör Mikael Feldbaum, mikael@arbetsvarlden.se

Arbetet

chefredaktör Yonna Waltersson, yonna.waltersson @arbetet.se​​​​​​​

Byggnadsarbetaren

chefredaktör Isabella Iverus, ii@byggarb.se

Dagens Arbete

chefredaktör Helle Klein, helle.klein@dagensarbete.se

Elektrikern

redaktör Per Eklund, elektrikern@daladem.se

Fastighetsfolket

chefredaktör Ewa-Maria Kriegholm, ewa-maria.kriegholm@fastighetsfolket.se

Handelsnytt

t f chefredaktör Linnea Klint, linnea.klint@handels.se

Hotellrevyn

chefredaktör Anna Hjorth, anna.hjorth@hotellrevyn.se

Ingenjören

chefredaktör Jenny Grensman, jenny.grensman@ingenjoren.se

Journalisten

chefredaktör Helena Giertta, hg@journalisten.se

Karriär

chefredaktör Christina Öst, christina.ost@tidningenkarriar.se

Kollega

chefredaktör Naljen Ståhlström, naljen.stahlstrom@kollega.se

Kommunalarbetaren

chefredaktör Susanna Lundell, susanna.lundell@ka.se

Lärarnas tidning

chefredaktör Annica Grimlund, annica.grimlund@lararforbundet.se

Polistidningen

chefredaktör Eva Schoultz, eva.schoultz@polistidningen.se

Publikt

chefredaktör Alexander Armiento, alexander.armiento@publikt.se

SEKOtidningen

chefredaktör Mats Andersson, mats.andersson@sekotidningen.se

Transportarbetaren

chefredaktör Jan Lindkvist, jan.lindkvist@transportarbetaren.se

Vårdfokus

chefredaktör Iréne Wanland, irene.wanland@vardforbundet.se